Măreția unei prietenii nu stă în mâna întinsă, în zâmbetul cald sau în bucuria oferită de tovărășie; ea stă în inspirația spirituală ce se naște când descoperi că și altcineva crede în tine și e dispus să îți încredințeze prietenia sa. John Maxwell

Castiga cu Oamenii

ZIUA 40 – 40 de Dimineti Cu Isus

SFÂRŞITUL CONFLICTULUI DINTRE HRISTOS ŞI SATANA

Astăzi este o zi specială pentru viaţa ta din două motive:

Primul: În ultimele 39 de zile ai fost un învingător. Ai reuşit să mergi în prezenţa lui Dumnezeu la primele ore ale fiecărei zile. Cred că nu eşti acelaşi credincios de la început. Cu siguranţă valorile tale şi priorităţile tale sunt foarte diferite. Cu Dumnezeu pe primul loc, viaţa ta începe să aibă alt sens.

Al doilea: Începând de mâine vei fi gata să începi o nouă sesiune la primele ore ale fiecărei zile. Acea nouă sesiune va atinge apogeul în momentul reîntâlnirii glorioase cu Salvatorul şi va dura toată eternitatea. În rugăciune, spune-I acum Duhului Sfânt că accepţi provocarea. După aceea, cu un sentiment profund de laudă şi mulţumire, cugetă la mesajul de astăzi.

ZIUA 39 – 40 De Dimineti Cu Isus

VOCEA CONSACRĂRII

Este aceasta şi dorinţa inimii voastre: «Sunt cu totul al Tău, Mântuitorul Meu. Tu ai plătit preţul pentru sufletul meu şi tot ceea ce sunt şi sper să fiu odată îţi aparţine. Ajută-mă să câştig bani nu pentru a-i risipi necugetat, nu pentru a-mi satisface mândria, ci pentru a-i folosi pentru slava Numelui Tău»? În tot ce faceţi, gândul vostru să fie acesta: «Este aceasta calea Domnului? Va fi El mulţumit de ceea ce fac? El Şi-a dat viaţa pentru mine, ce-aş putea să-I ofer în schimb? Pot doar să spun: ’Din ceea ce Îţi aparţine, Doamne, Îţi dau cu generozitate.’»Dacă Numele lui Dumnezeu nu este scris pe frunţile voastre — deoarece Dumnezeu trebuie să fie subiectul central al gândurilor voastre — nu veţi fi potriviţi pentru moştenirea slavei. Însuşi Creatorul vostru v-a oferit cerul întreg într-un singur dar minunat: Singurul Său Fiu.

Dumnezeu pune mâna pe zecime şi pe daruri şi spune: «Sunt ale Mele. Când v-am încredinţat bunurile Mele, am specificat că o parte trebuie să fie a voastră, pentru a vă împlini nevoile, iar o parte trebuie să Îmi fie restituită.» Când aţi adunat recolta în hambare pentru voi înşivă, I-aţi restituit lui Dumnezeu zecimea în mod cinstit? I-aţi adus darurile voastre, pentru ca lucrarea Sa să nu aibă de suferit? Aţi avut grijă de orfani şi de văduve? Aceasta este o ramură a lucrării misionare locale ce nu ar trebui nicidecum neglijată. Nu aveţi în jurul vostru săraci sau suferinzi care să aibă nevoie de haine mai călduroase, de hrană mai bună şi, mai presus de orice altceva, de compasiunea şi dragostea pe care le vor preţui cel mai mult? Ce aţi făcut pentru văduve, pentru cei necăjiţi care vă cheamă să-i sprijiniţi în lucrarea de educare şi instruire a copiilor şi nepoţilor lor? Cum aţi rezolvat aceste cazuri? Aţi încercat să îi ajutaţi pe orfani? Când părinţii şi bunicii îngrijoraţi şi împovăraţi v-au rugat, ba chiar v-au implorat să îi luaţi şi pe ei în seamă, i-aţi îndepărtat printr-un refuz insensibil şi aspru? Dacă da, Domnul să aibă milă de viitorul vostru, deoarece «cu ce măsură măsuraţi, cu aceea vi se va măsura». Să mai fim atunci surprinşi de faptul că Domnul nu ne trimite binecuvântarea Sa, când darurile Sale sunt întrebuinţate greşit şi în mod egoist?

ZIUA 38 – 40 de Dimineti cu Isus

LECŢIILE CERNERII

Ţi-ai luat angajamentul de a-L căuta pe Dumnezeu în primele ore ale zilei. Această experienţă minunată ţi-a schimbat viaţa. Te-ai reeducat din punct de vedere spiritual. Numai prin căutarea lui Dumnezeu de dimineaţă şi prin rămânerea în prezenţa Sa pe parcursul zilei poţi să rămâi ferm în timp ce cernerea creşte în intensitate. Nu uita:

„Aceasta este ziua în care trebuie să manifestaţi încredere, ziua în care să daţi dovadă de răspundere şi să acţionaţi. Curând va veni ziua de dat socoteală. Porniţi în lucrarea ce vă aparţine cu sârg şi rugăciune stăruitoare. Arătaţi-le copiilor voştri că au privilegiul de a primi în fiecare zi botezul Duhului Sfânt. Domnul să găsească în voi o mână de ajutor în împlinirea scopurilor Sale. Prin rugăciune, puteţi obţine o experienţă care va face din lucrarea cu copiii voştri o reuşită deplină” (Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 124).

„Dulcea voce a milei ajunge astăzi la urechile voastre. Astăzi primiţi invitaţia Cerului. Astăzi totul în ceruri spune: «Veniţi!» Şi Duhul, şi Mireasa spun: «Vino!»” (Review and Herald, 17 august 1869).

ZIUA 37 – 40 de Dimineti Cu Isus

PRELUNGIREA CERNERII

Proverbele 8:17: „Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.” Ce promisiune minunată! În liniştea dimineţii, în timpul primelor ore ale zilei, putem să-L căutăm pe Domnul siguri de faptul că Îl vom găsi: „Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta din toată inima” (Ieremia 29:13). Dar, cum e posibil să-L găsim? „Îndurările Domnului nu s-au sfârşit, mila Lui nu este la capăt. Ele se înnoiesc în fiecare dimineaţă; mare este credincioşia Ta!” (Plângeri 3:22,23). Primeşte îndurarea Sa înnoită în dimineaţa aceasta pentru a lua atitudine de partea Domnului şi a adevărului Său.

„Cei care au avut ocazii de a asculta şi de a primi adevărul şi care, în ciuda faptului că s-au alăturat Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, socotindu-se poporul Lui Dumnezeu care păzeşte poruncile, nu manifestă totuşi mai multă putere şi mai multă consacrare faţă de Dumnezeu decât bisericile oficiale, vor suferi plăgile lui Dumnezeu la fel ca şi bisericile care se împotrivesc Legii lui Dumnezeu” (Evenimentele ultimelor zile, p. 176).

Care va fi amploarea cernerii? Câţi ne vor părăsi?