ZIUA 40 – 40 de Dimineti Cu Isus

SFÂRŞITUL CONFLICTULUI DINTRE HRISTOS ŞI SATANA

Astăzi este o zi specială pentru viaţa ta din două motive:

Primul: În ultimele 39 de zile ai fost un învingător. Ai reuşit să mergi în prezenţa lui Dumnezeu la primele ore ale fiecărei zile. Cred că nu eşti acelaşi credincios de la început. Cu siguranţă valorile tale şi priorităţile tale sunt foarte diferite. Cu Dumnezeu pe primul loc, viaţa ta începe să aibă alt sens.

Al doilea: Începând de mâine vei fi gata să începi o nouă sesiune la primele ore ale fiecărei zile. Acea nouă sesiune va atinge apogeul în momentul reîntâlnirii glorioase cu Salvatorul şi va dura toată eternitatea. În rugăciune, spune-I acum Duhului Sfânt că accepţi provocarea. După aceea, cu un sentiment profund de laudă şi mulţumire, cugetă la mesajul de astăzi.

ZIUA 39 – 40 De Dimineti Cu Isus

VOCEA CONSACRĂRII

Este aceasta şi dorinţa inimii voastre: «Sunt cu totul al Tău, Mântuitorul Meu. Tu ai plătit preţul pentru sufletul meu şi tot ceea ce sunt şi sper să fiu odată îţi aparţine. Ajută-mă să câştig bani nu pentru a-i risipi necugetat, nu pentru a-mi satisface mândria, ci pentru a-i folosi pentru slava Numelui Tău»? În tot ce faceţi, gândul vostru să fie acesta: «Este aceasta calea Domnului? Va fi El mulţumit de ceea ce fac? El Şi-a dat viaţa pentru mine, ce-aş putea să-I ofer în schimb? Pot doar să spun: ’Din ceea ce Îţi aparţine, Doamne, Îţi dau cu generozitate.’»Dacă Numele lui Dumnezeu nu este scris pe frunţile voastre — deoarece Dumnezeu trebuie să fie subiectul central al gândurilor voastre — nu veţi fi potriviţi pentru moştenirea slavei. Însuşi Creatorul vostru v-a oferit cerul întreg într-un singur dar minunat: Singurul Său Fiu.

Dumnezeu pune mâna pe zecime şi pe daruri şi spune: «Sunt ale Mele. Când v-am încredinţat bunurile Mele, am specificat că o parte trebuie să fie a voastră, pentru a vă împlini nevoile, iar o parte trebuie să Îmi fie restituită.» Când aţi adunat recolta în hambare pentru voi înşivă, I-aţi restituit lui Dumnezeu zecimea în mod cinstit? I-aţi adus darurile voastre, pentru ca lucrarea Sa să nu aibă de suferit? Aţi avut grijă de orfani şi de văduve? Aceasta este o ramură a lucrării misionare locale ce nu ar trebui nicidecum neglijată. Nu aveţi în jurul vostru săraci sau suferinzi care să aibă nevoie de haine mai călduroase, de hrană mai bună şi, mai presus de orice altceva, de compasiunea şi dragostea pe care le vor preţui cel mai mult? Ce aţi făcut pentru văduve, pentru cei necăjiţi care vă cheamă să-i sprijiniţi în lucrarea de educare şi instruire a copiilor şi nepoţilor lor? Cum aţi rezolvat aceste cazuri? Aţi încercat să îi ajutaţi pe orfani? Când părinţii şi bunicii îngrijoraţi şi împovăraţi v-au rugat, ba chiar v-au implorat să îi luaţi şi pe ei în seamă, i-aţi îndepărtat printr-un refuz insensibil şi aspru? Dacă da, Domnul să aibă milă de viitorul vostru, deoarece «cu ce măsură măsuraţi, cu aceea vi se va măsura». Să mai fim atunci surprinşi de faptul că Domnul nu ne trimite binecuvântarea Sa, când darurile Sale sunt întrebuinţate greşit şi în mod egoist?

ZIUA 38 – 40 de Dimineti cu Isus

LECŢIILE CERNERII

Ţi-ai luat angajamentul de a-L căuta pe Dumnezeu în primele ore ale zilei. Această experienţă minunată ţi-a schimbat viaţa. Te-ai reeducat din punct de vedere spiritual. Numai prin căutarea lui Dumnezeu de dimineaţă şi prin rămânerea în prezenţa Sa pe parcursul zilei poţi să rămâi ferm în timp ce cernerea creşte în intensitate. Nu uita:

„Aceasta este ziua în care trebuie să manifestaţi încredere, ziua în care să daţi dovadă de răspundere şi să acţionaţi. Curând va veni ziua de dat socoteală. Porniţi în lucrarea ce vă aparţine cu sârg şi rugăciune stăruitoare. Arătaţi-le copiilor voştri că au privilegiul de a primi în fiecare zi botezul Duhului Sfânt. Domnul să găsească în voi o mână de ajutor în împlinirea scopurilor Sale. Prin rugăciune, puteţi obţine o experienţă care va face din lucrarea cu copiii voştri o reuşită deplină” (Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 124).

„Dulcea voce a milei ajunge astăzi la urechile voastre. Astăzi primiţi invitaţia Cerului. Astăzi totul în ceruri spune: «Veniţi!» Şi Duhul, şi Mireasa spun: «Vino!»” (Review and Herald, 17 august 1869).

ZIUA 37 – 40 de Dimineti Cu Isus

PRELUNGIREA CERNERII

Proverbele 8:17: „Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.” Ce promisiune minunată! În liniştea dimineţii, în timpul primelor ore ale zilei, putem să-L căutăm pe Domnul siguri de faptul că Îl vom găsi: „Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta din toată inima” (Ieremia 29:13). Dar, cum e posibil să-L găsim? „Îndurările Domnului nu s-au sfârşit, mila Lui nu este la capăt. Ele se înnoiesc în fiecare dimineaţă; mare este credincioşia Ta!” (Plângeri 3:22,23). Primeşte îndurarea Sa înnoită în dimineaţa aceasta pentru a lua atitudine de partea Domnului şi a adevărului Său.

„Cei care au avut ocazii de a asculta şi de a primi adevărul şi care, în ciuda faptului că s-au alăturat Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, socotindu-se poporul Lui Dumnezeu care păzeşte poruncile, nu manifestă totuşi mai multă putere şi mai multă consacrare faţă de Dumnezeu decât bisericile oficiale, vor suferi plăgile lui Dumnezeu la fel ca şi bisericile care se împotrivesc Legii lui Dumnezeu” (Evenimentele ultimelor zile, p. 176).

Care va fi amploarea cernerii? Câţi ne vor părăsi?

ZIUA 36 – 40 de Dimineti cu Isus

CAUZELE CERNERII

Astăzi este o nouă zi. Ce bine este să începi ziua în prezenţa lui Dumnezeu! Dumnezeu să-ţi dea înţelepciune şi pricepere ca să te decizi în favoarea lui Isus şi a adevărului Său, ca să fii un învingător în tumultul evenimentelor de azi.

Te rog, citeşte următorul text care se găseşte în Luca 22:31,32: „Domnul a zis: «Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.» Isus l-a avertizat pe Petru că avea să fie puternic încercat, dar l-a asigurat că Se ruga pentru el ca să primească putere.

Şi noi putem avea această asigurare. În mijlocul cernerii, Domnul Isus este cu noi şi nu ne lasă singuri. Cernerea are deja loc, doar că va creşte în intensitate:

„O mare cernere va avea loc. Pleava trebuie să fie separată de grâu la timp. Pentru că neghina abundă, dragostea celor mai mulţi se răceşte. Acum este timpul când credinciosul adevărat va fi cel mai tare” (Scrisoarea 46, 1887).

ZIUA 35 – 40 de Dimineti cu Isus

CERNEREA

În Amos 9:9 se găseşte un text care merită toată atenţia noastră: „Căci iată, voi porunci şi voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ!”

Prin intermediul mesagerului Său, Dumnezeu a avertizat în acea vreme că va exista un proces de cernere în casa lui Israel şi în poporul ales de Dumnezeu; că va începe separarea plevei de grâu. Ideea cernerii a fost preluată din agricultură. Boabele de grâu, orz, linte, de exemplu, erau culese, dar era pline de neghină, paie, pietricele şi alte impurităţi. Se aşeza o cantitate de boabe într-un ciur şi începea scuturarea, mai întâi uşor şi după aceea tot mai intens. Impurităţile cădeau şi boabele rămâneau. Încă se mai practică această metodă de cernere. În zonele rurale, putem vedea cum se vântură fasolea, porumbul şi alte tipuri de boabe.

Pentru grâu, acest proces este dificil, dar este necesar. Cel care realizează cernerea trebuie să scuture ciurul în aşa fel încât să iasă numai neghina. La final, rămân numai boabele, iar pleava cade. Reţine această idee. Pleava cade şi grâul rămâne. Ideea aceasta pe cât de simplă, pe atât de profundă i-a fost transmisă de Dumnezeu lui Amos cu scopul ca poporul ales din acea epocă să înţeleagă că urma să treacă prin vremuri grele, dar că rezultatul va fi minunat.

ZIUA 34 – 40 de Dimineti cu Isus

O CHEMARE INDIVIDUALĂ

„Se dă câte o lucrare personală fiecărui creştin.

Dumnezeu cere ca fiecare să fie lucrător în via Sa. Trebuie să accepţi lucrarea care a fost pusă în responsabilitatea ta şi trebuie să o realizezi cu credincioşie.

Dacă fiecare dintre voi ar fi un misionar viu, mesajul pentru acest timp ar fi proclamat cu repeziciune în toate ţările, la toate naţiunile, triburile şi limbile.

Fiecare ucenic adevărat se naşte în Împărăţia lui Dumnezeu ca misionar. Acela care bea din apa vie devine un izvor de viaţă. Primitorul devine dătător. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în pustie, curgând pentru a-i răcori pe toţi şi făcându-i pe cei gata să piară doritori să bea din apa vieţii.

Dumnezeu aşteaptă serviciu personal de la fiecare dintre aceia cărora le-a încredinţat o cunoaştere a adevărului pentru acest timp. Nu toţi pot merge ca misionari în ţări străine, dar toţi pot fi misionari în patria lor, în familiile lor şi în vecinătăţile lor.

ZIUA 33 – 40 de Dimineti Cu ISUS

CANALE DE LUMINĂ ŞI BINECUVÂNTĂRI

„Trebuie să fim canale consacrate prin care viaţa cerească să curgă spre ceilalţi. Duhul Sfânt va încuraja şi umple toată biserica, purificând şi întărind fiecare inimă.

Fiecare urmaş al lui Hristos are o lucrare de făcut ca misionar pentru Hristos în familie, în localitatea sau în oraşul în care locuieşte. Toţi cei consacraţi faţă de Dumnezeu sunt canale de lumină. Dumnezeu îi face unelte ale neprihănirii pentru a le comunica altora lumina adevărului.

Rezultatul lucrării lui Isus, în timp ce stătea, obosit şi flămând, la fântână, a fost o binecuvântare larg răspândită. Acel unic suflet pe care a căutat să-l ajute a devenit mijlocul de a ajunge la altele şi de a le aduce la Mântuitorul. Aceasta a fost întotdeauna calea prin care lucrarea lui Dumnezeu a progresat pe pământ. Lăsaţi ca lumina voastră să strălucească şi astfel se vor aprinde şi alte lumini.

ZIUA 32 – 40 de Dimineti Cu Isus

BUCURIA ÎN DOMNUL

„Copiii lui Dumnezeu sunt chemaţi să fie reprezentanţi ai lui Hristos, pentru a înfăţişa tuturor bunătatea şi mila Domnului. După cum Isus ne-a descoperit adevăratul caracter al Tatălui, tot astfel şi noi trebuie să-L descoperim pe Hristos unei lumi care nu cunoaşte iubirea Lui plină de milă şi bunătate.

«Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume», spunea Hristos, „aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume”. «Eu în ei, şi Tu în Mine […] pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis» (Ioan 17:18,23). Apostolul Pavel le spune ucenicilor lui Isus: «Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos», «cunoscută şi citită de toţi oamenii» (2 Corinteni 3:32). Prin fiecare dintre copiii Săi, Isus trimite câte o epistolă lumii. Dacă eşti urmaş al lui Hristos, atunci prin tine El trimite o epistolă familiei, localităţii şi străzii unde locuieşti. Isus, care locuieşte în tine, doreşte să vorbească inimilor acelora care nu-L cunosc. Poate că ei nu citesc Sfânta Scriptură sau n-au ajuns să audă vocea Lui care le vorbeşte de pe paginile ei; poate ei nu văd dragostea lui Dumnezeu manifestată în lucrările Sale. Dar, dacă eşti un adevărat reprezentant al lui Isus, atunci este posibil ca prin tine ei să poată fi conduşi să înţeleagă ceva din bunătatea Lui şi să fie câştigaţi ca să-L iubească şi să-I slujească.

Creştinii sunt puşi ca purtători de lumină pe calea spre ceruri. Ei trebuie să reflecte lumii lumina pe care o primesc de la Hristos. Viaţa şi caracterul lor să fie astfel încât prin ei şi alţii să ajungă să aibă o concepţie dreaptă despre Hristos şi lucrarea Sa.

ziua 31 – 40 de Dimineti cu Isus

CUM SĂ AI PACE ŞI SĂNĂTATE MENTALĂ

Ziua 31 – Cum să ai pace şi sănătate mentală

„Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme şi nu încetează să aducă rod” (Ieremia 17:7,8).

Introducere

A) Fiinţa umană trăieşte în mijlocul unei „secete” înspăimântătoare de neîncredere, care îi provoacă boli. În contrast, unii creştini trăiesc ca nişte copaci plantaţi lângă un râu de apă vie. Să observăm ce spune scriitoarea Ellen G. White în cartea Minte, caracter şi personalitate, volumul 1:

  1. „Nouă din zece boli își au originea în minte”, p. 60.
  2. „Egocentrismul uneori produce boli”, p. 63.
  3. „Emoţiile depresive dăunează sănătății”, p. 64.

B) Încrederea în puterea divină. Acesta este ultimul din cele opt remedii naturale. Încrederea în Dumnezeu este o resursă care aduce cu sine prezenţa iubitoare şi împăciuitoare a Creatorului şi Salvatorului, ca să ne ofere pace şi putere spirituală. Cum se obţine această încredere? Știm că încrederea este un dar de la Dumnezeu. Acest gen de încredere va aduce minţii împovărate pace, va influența pozitiv sănătatea corpului nostru şi întreaga noastră fiinţă şi va îmbunătăţi sănătatea noastră spirituală. Să ne întrebăm: Cum poate Dumnezeu să ne dea pace mintală dacă mintea noastră este împovărată? Vom studia unele dintre cauzele care împiedică încrederea.