ZIUA 40 – 40 de Dimineti Cu Isus

SFÂRŞITUL CONFLICTULUI DINTRE HRISTOS ŞI SATANA

Astăzi este o zi specială pentru viaţa ta din două motive:

Primul: În ultimele 39 de zile ai fost un învingător. Ai reuşit să mergi în prezenţa lui Dumnezeu la primele ore ale fiecărei zile. Cred că nu eşti acelaşi credincios de la început. Cu siguranţă valorile tale şi priorităţile tale sunt foarte diferite. Cu Dumnezeu pe primul loc, viaţa ta începe să aibă alt sens.

Al doilea: Începând de mâine vei fi gata să începi o nouă sesiune la primele ore ale fiecărei zile. Acea nouă sesiune va atinge apogeul în momentul reîntâlnirii glorioase cu Salvatorul şi va dura toată eternitatea. În rugăciune, spune-I acum Duhului Sfânt că accepţi provocarea. După aceea, cu un sentiment profund de laudă şi mulţumire, cugetă la mesajul de astăzi.

Adio, moarte şi durere!

„El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”(Apocalipsa 21:4).

Satana şi urmaşii lui vor fi distruşi pentru totdeauna.

„Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură” (Maleahi 4:1).

„Focul care îi consumă pe cei nelegiuiţi curăţă pământul. Orice urmă de blestem este îndepărtată. Niciun iad arzând veşnic nu va păstra înaintea celor răscumpăraţi consecinţele grozave ale păcatului” (Tragedia veacurilor, p. 732).

Ca învingători, vom moşteni un cer nou şi un pământ nou

„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. […] Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu” (Apocalipsa 21:1,7).

Rănile suferite pe Calvar vor fi amintite pentru totdeauna

„Numai o singură amintire rămâne: Mântuitorul nostru va purta pentru veşnicie semnele răstignirii. Pe fruntea Sa rănită, pe coasta Sa, pe mâinile şi picioarele Sale, se vor păstra pe veci urmele lucrării pline de cruzime pe care a făcut-o păcatul” (Tragedia veacurilor, p. 733).

Îşi va conduce turma ca Păstor

„În Biblie, moştenirea celor mântuiţi este numită «o patrie» (Evrei 11:14-16). Acolo, Păstorul ceresc Îşi conduce turma la izvoare de apă vie. Pomul vieţii îşi dă roadele în fiecare lună, iar frunzele pomului sunt pentru vindecarea neamurilor. Acolo sunt izvoare care curg continuu, limpezi precum cristalul, şi, pe malul lor, pomi unduind îşi aruncă umbrele pe cărările pregătite pentru răscumpăraţii Domnului” (Tragedia veacurilor, pp. 733–734).

Liberi pentru totdeauna de durere şi oboseală

„În cetatea lui Dumnezeu «nu va fi noapte». Nimeni nu va avea nevoie şi nu va dori odihnă. Acolo nu va fi oboseală în a face voia lui Dumnezeu şi în a da laudă Numelui Său. Toate comorile universului vor fi deschise spre studiu mântuiţilor lui Dumnezeu. Neîncătuşaţi de moarte, ei îşi iau zborul neobosit către lumile îndepărtate” (Tragedia veacurilor, p. 735).

Toate facultăţile se vor dezvolta

„Acolo, minţi nemuritoare vor contempla, cu o bucurie care nu va slăbi niciodată, minunile puterii creatoare, tainele iubirii răscumpărătoare. Acolo, nu va mai fi niciun vrăjmaş crud şi amăgitor care să ispitească la uitare de Dumnezeu. Orice facultate va fi dezvoltată, orice capacitate va fi mărită. Acumularea de cunoştinţe nu va mai obosi mintea şi nu va mai secătui puterile. Acolo, cele mai mari planuri vor fi realizate, cele mai înalte aspiraţii vor fi atinse, cele mai înalte ambiţii vor fi îndeplinite; şi încă vor mai fi noi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înţeles, ţinte noi care să solicite puterile minţii, ale sufletului şi ale corpului” (Tragedia veacurilor, p. 736).

Imnuri de laudă vor fi intonate pentru totdeauna

„Şi anii veşniciei, în desfăşurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate şi mai slăvite despre Dumnezeu şi despre Hristos. Pe măsură ce creşte cunoştinţa, cresc şi dragostea, respectul şi fericirea. Cu cât oamenii Îl vor cunoaşte pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai mare va fi admiraţia lor faţă de caracterul Său. Când Isus deschide în faţa lor bogăţiile mântuirii şi realizările uimitoare în lupta cea mare cu Satana, inimile celor mântuiţi sunt cuprinse de o devoţiune şi mai arzătoare şi, cu o bucurie şi mai entuziastă, îşi ating harpele de aur şi atunci de zece mii de ori zece mii şi mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălţa coruri puternice de laudă. «Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: ’A Celui ce şede pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!’» (Apocalipsa 5:13)” (Tragedia veacurilor, pp. 736–737).

Se declară pentru totdeauna că Dumnezeu este dragoste

„Marea luptă s-a sfârşit. Păcatul şi păcătoşii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibraţie de armonie şi de bucurie străbate prin creaţia imensă. De la Acela care a creat toate se revarsă viaţa, lumina şi fericirea prin domeniile spaţiului fără sfârşit. De la atomul minuscul şi până la lumile cele mari, toate lucrurile, însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi într-o bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire”(Tragedia veacurilor, p. 737).

Ce bucurie va fi ca la finalul călătoriei noastre să vedem chipul lui Isus în patria celor mântuiţi! Deocamdată ai încheiat un seminar în care te-ai dedicat lucrării Lui şi în care ai umblat cu El pe parcursul a 40 de zile! Acum ţi-ai format un nou obicei şi noua ta provocare este să-ţi păstrezi acest obicei pentru tot restul vieţii.

În marea zi a revenirii lui Isus, vom primi coroana din mâinile Salvatorului nostru şi vom fi cu El pentru totdeauna.

Deocamdată, primim, cu ocazia reuniunii, un frumos certificat ca rezultat al acestui seminar atât de special, seminar care ne-a adus mai aproape de Dumnezeu.

Dumnezeu să ne ţină lângă El, şi seminarul nostru să nu fie întrerupt, ci să se prelungească până la revenirea lui Isus. Amin!

„Aceia care se îmbracă cu toată armura lui Dumnezeu şi care consacră zilnic un timp pentru meditaţie, rugăciune şi studierea Scripturilor vor fi legaţi de cer şi vor avea o influenţă mântuitoare şi transformatoare asupra celor din jurul lor. Vor avea gânduri mari, aspiraţii nobile, o înţelegere clară a adevărului şi datoriei faţă de Dumnezeu. Vor avea o dorinţă arzătoare după curăţie, lumină şi iubire, pentru toate virtuţile de origine cerească”(Mărturii, vol. 5, p. 105).

Materialul zilei de astăzi îl poți descărca de aici în format Adobe Reader (PDF).

REMINDER: Imi rezerv dreptul de a sterge comentarile ofensive sau off-topic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *