ZIUA 39 – 40 De Dimineti Cu Isus

VOCEA CONSACRĂRII

Este aceasta şi dorinţa inimii voastre: «Sunt cu totul al Tău, Mântuitorul Meu. Tu ai plătit preţul pentru sufletul meu şi tot ceea ce sunt şi sper să fiu odată îţi aparţine. Ajută-mă să câştig bani nu pentru a-i risipi necugetat, nu pentru a-mi satisface mândria, ci pentru a-i folosi pentru slava Numelui Tău»? În tot ce faceţi, gândul vostru să fie acesta: «Este aceasta calea Domnului? Va fi El mulţumit de ceea ce fac? El Şi-a dat viaţa pentru mine, ce-aş putea să-I ofer în schimb? Pot doar să spun: ’Din ceea ce Îţi aparţine, Doamne, Îţi dau cu generozitate.’»Dacă Numele lui Dumnezeu nu este scris pe frunţile voastre — deoarece Dumnezeu trebuie să fie subiectul central al gândurilor voastre — nu veţi fi potriviţi pentru moştenirea slavei. Însuşi Creatorul vostru v-a oferit cerul întreg într-un singur dar minunat: Singurul Său Fiu.

Dumnezeu pune mâna pe zecime şi pe daruri şi spune: «Sunt ale Mele. Când v-am încredinţat bunurile Mele, am specificat că o parte trebuie să fie a voastră, pentru a vă împlini nevoile, iar o parte trebuie să Îmi fie restituită.» Când aţi adunat recolta în hambare pentru voi înşivă, I-aţi restituit lui Dumnezeu zecimea în mod cinstit? I-aţi adus darurile voastre, pentru ca lucrarea Sa să nu aibă de suferit? Aţi avut grijă de orfani şi de văduve? Aceasta este o ramură a lucrării misionare locale ce nu ar trebui nicidecum neglijată. Nu aveţi în jurul vostru săraci sau suferinzi care să aibă nevoie de haine mai călduroase, de hrană mai bună şi, mai presus de orice altceva, de compasiunea şi dragostea pe care le vor preţui cel mai mult? Ce aţi făcut pentru văduve, pentru cei necăjiţi care vă cheamă să-i sprijiniţi în lucrarea de educare şi instruire a copiilor şi nepoţilor lor? Cum aţi rezolvat aceste cazuri? Aţi încercat să îi ajutaţi pe orfani? Când părinţii şi bunicii îngrijoraţi şi împovăraţi v-au rugat, ba chiar v-au implorat să îi luaţi şi pe ei în seamă, i-aţi îndepărtat printr-un refuz insensibil şi aspru? Dacă da, Domnul să aibă milă de viitorul vostru, deoarece «cu ce măsură măsuraţi, cu aceea vi se va măsura». Să mai fim atunci surprinşi de faptul că Domnul nu ne trimite binecuvântarea Sa, când darurile Sale sunt întrebuinţate greşit şi în mod egoist?

Dumnezeu vă umple mereu cu binecuvântările acestei vieţi. Faptul că vă roagă să renunţaţi la darurile Lui pentru susţinerea diferitelor ramuri ale lucrării Sale este spre binele vostru trecător şi spiritual, pentru ca astfel să recunoaşteţi că Dumnezeu este dătătorul tuturor binecuvântărilor. Dumnezeu, Cel mai activ Lucrător, cooperează cu oamenii pentru asigurarea mijloacelor lor existenţiale, dar le cere şi lor să coopereze cu El la mântuirea altor suflete. El a pus în mâinile slujitorilor Săi mijloacele prin care să ducă mai departe lucrarea misionară locală şi externă. Dar, dacă doar jumătate dintre oameni îşi fac datoria, nu vor fi fonduri suficiente şi multe aspecte ale lucrării vor rămâne neterminate.” (Review and Herald, 23 decembrie 1890).

Răspuns la rugăciunea lui Hristos pentru unitate

„Biserica nu va putea ajunge niciodată în poziţia dorită de Dumnezeu până când nu va fi strâns unită în compasiune cu misionarii ei. Unitatea pentru care s-a rugat Hristos nu va putea exista niciodată dacă spiritualitatea nu este manifestată în lucrarea misionară şi dacă biserica nu devine un factor pentru susţinerea misiunii. Eforturile misionarilor nu vor reuşi să îndeplinească scopul dorit, dacă membrii bisericilor locale nu vor demonstra, nu numai cu vorba, ci şi cu fapta, că îşi dau seama de obligaţia ce le revine pentru a-i susţine cu generozitate pe aceşti misionari. Dumnezeu cheamă lucrători. Este necesară implicarea personală. Însă mai întâi e nevoie de convertire şi apoi de lucrarea pentru mântuirea altora” (Review and Herald, 10 septembrie 1903).

Goliţi-vă inima de egoism

„Este regretabil că biserica de azi simte atât de puţină dispoziţie de a-şi exprima recunoştinţa pentru că Domnul a înzestrat-o cu har şi că i-a dat bani, pentru a avea cu ce să umple vistieria Sa.

Zonele neroditoare din via Domnului strigă spre Dumnezeu: «Oamenii nu şi-au luat timp să ne îngrijească.» Când îngăduie ca semenii să rămână în sclavia lipsurilor şi a degradării, bărbaţii şi femeile îi îngăduie lui Satana să îi reproşeze lui Dumnezeu că permite ca unii dintre copiii Săi să sufere din cauza neîmplinirii nevoilor fundamentale ale vieţii. Dumnezeu este insultat de indiferenţa celor cărora Ie-a încredinţat resursele Sale. Administratorii aleşi de El refuză să observe necazul pe care ar putea să-l aline şi în acest fel, ei aduc un reproş asupra lui Dumnezeu.

Nimeni să nu-şi nesocotească responsabilităţile. Chiar dacă nu investiţi dolari, ci numai cenţi, nu uitaţi că Dumnezeu binecuvântează hărnicia neobosită. El nu dispreţuieşte ziua începuturilor slabe. O folosire înţeleaptă a lucrurilor mici va genera o înmulţire minunată. Un talant întrebuinţat cu înţelepciune Îi va aduce lui Dumnezeu doi talanţi. Este aşteptată o dobândă proporţională cu capitalul încredinţat. Dumnezeu primeşte potrivit cu ceea ce are un om, nu cu ce nu are.

Dumnezeu vă cheamă să Îi oferiţi ceea ce Îi datoraţi în zecimi şi daruri. El face apel la consacrare în orice aspect al lucrării Sale. Îndepliniţi-vă conştiincioşi partea ce v-a fost desemnată. Lucraţi cu seriozitate, amintindu-vă că Hristos este de partea voastră, plănuind, chibzuind şi acţionând pentru voi. «Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună.» Dăruiţi cu bucurie, cu voioşie şi din toată inima şi fiţi recunoscători că puteţi contribui la înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu în lume. Goliţi-vă inima de egoism şi pregătiţi-vă mintea pentru lucrarea creştină. Dacă sunteţi în părtăşie strânsă cu Dumnezeu, veţi fi dornici să faceţi orice sacrificiu pentru a le duce viaţa veşnică celor care pier.

Bunăstarea spirituală şi dărnicia creştină

În Numele Domnului, vă rog fierbinte, fraţii şi surorile mele, în această criză prin care trece lucrarea noastră, veniţi în ajutorul Domnului, de partea Domnului, împotriva celor puternici! Dacă reţinem pentru noi ceea ce Îi aparţine lui Dumnezeu, vom aduce asupra noastră blestemul. Bunăstarea spirituală este îndeaproape legată de dărnicia creştină. Flămânziţi numai după bucuria de a imita binefacerea divină a Răscumpărătorului. Aveţi asigurarea preţioasă a faptului că darurile voastre ajung în curţile cereşti înaintea voastră.

Vreţi să vă asiguraţi bunurile şi proprietăţile? Aşezaţi-le în mâna care poartă urmele cuielor răstignirii. Păstraţi tot ce aveţi şi veţi face acest lucru în pierderea voastră veşnică. Dăruiţi-I o parte lui Dumnezeu şi, din acel moment, ceea ce I-aţi dăruit va purta inscripţia Sa, va fi pecetluit cu caracterul Său neschimbător. Vreţi să vă bucuraţi de averile voastre? Atunci întrebuinţaţi-le pentru a-i binecuvânta pe cei suferinzi. Vreţi să vă înmulţiţi bunurile materiale? «Cinsteşte pe Dumnezeu cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de must» (Proverbele 3:9,10).

Dumnezeu va umple din nou mâna dătătorului

„Dacă toţi şi-ar face partea, lipsa roadelor din via Domnului nu ar mai constitui condamnarea celor care mărturisesc a-L urma pe Hristos. Lucrarea misionară medicală trebuie să deschidă uşa Evangheliei adevărului prezent. Solia celui de-al treilea înger trebuie să se audă pretutindeni. Faceţi economii! Dezbrăcaţi-vă de mândrie! Daţi-i lui Dumnezeu comoara voastră pământească! Dăruiţi acum ce puteţi şi, pe măsură ce veţi coopera cu Hristos, mâna vi se va deschide pentru a da mai mult. Iar Dumnezeu vă va umple din nou mâna, astfel încât comoara adevărului să fie transmisă multor suflete. El vă va da pentru ca voi să le daţi altora” (Review and Herald, 10 decembrie 1901; Sfaturi privind administrarea creştină a vieţii, pp. 50–54).

Text adiţional

Mâine încheiem acest seminar. Reuniunea bate la uşă. Te-ai pregătit să participi? Dumnezeu îţi va mai vorbi încă o dată inimii tale. Va fi o întâlnire de neuitat. Pentru că ai finalizat seminarul, vei primi certificatul. Te aşteptăm cu bucurie şi multă încredere!

Sunt al Tău în totalitate, Mântuitorul meu; Tu ai plătit pentru sufletul meu, şi tot ceea ce sunt sau voi fi Îţi aparţine.

„Dumnezeu vă umple mereu cu binecuvântările acestei vieţi. Faptul că vă roagă să renunţaţi la darurile Lui pentru susţinerea diferitelor ramuri ale lucrării Sale este spre binele vostru trecător şi spiritual, pentru ca astfel să recunoaşteţi că Dumnezeu este dătătorul tuturor binecuvântărilor.” (Ellen G. White)

„Dumnezeu cheamă lucrători. Este necesară implicarea personală. Însă mai întâi e nevoie de convertire şi apoi de lucrarea pentru mântuirea altora.”(Ellen G. White)

„Nimeni să nu-şi nesocotească responsabilităţile. Chiar dacă nu investiţi dolari, ci numai cenţi, nu uitaţi că Dumnezeu binecuvântează hărnicia neobosită. El nu dispreţuieşte ziua începuturilor slabe.” (Ellen G. White)

„O folosire înţeleaptă a lucrurilor mici va genera o înmulţire minunată. Un talant întrebuinţat cu înţelepciune Îi va aduce lui Dumnezeu doi talanţi. Este aşteptată o dobândă proporţională cu capitalul încredinţat. Dumnezeu primeşte potrivit cu ceea ce are un om, nu cu ce nu are.” (Ellen G. White)

Vreţi să vă bucuraţi de averile voastre? Atunci întrebuinţaţi-le pentru a-i binecuvânta pe cei suferinzi. Vreţi să vă înmulţiţi bunurile materiale? „Cinsteşte pe Dumnezeu cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău; căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de must” (Proverbele 3:9,10).

„Aceia care se îmbracă cu toată armura lui Dumnezeu şi care consacră zilnic un timp pentru meditaţie, rugăciune şi studierea Scripturilor vor fi legaţi de cer şi vor avea o influenţă mântuitoare şi transformatoare asupra celor din jurul lor. Vor avea gânduri mari, aspiraţii nobile, o înţelegere clară a adevărului şi datoriei faţă de Dumnezeu. Vor avea o dorinţă arzătoare după curăţie, lumină şi iubire, pentru toate virtuţile de origine cerească”(Mărturii, vol. 5, p. 105).

Materialul zilei de astăzi îl poți descărca de aici în format Adobe Reader (PDF).

REMINDER: Imi rezerv dreptul de a sterge comentarile ofensive sau off-topic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *