ZIUA 38 – 40 de Dimineti cu Isus

LECŢIILE CERNERII

Ţi-ai luat angajamentul de a-L căuta pe Dumnezeu în primele ore ale zilei. Această experienţă minunată ţi-a schimbat viaţa. Te-ai reeducat din punct de vedere spiritual. Numai prin căutarea lui Dumnezeu de dimineaţă şi prin rămânerea în prezenţa Sa pe parcursul zilei poţi să rămâi ferm în timp ce cernerea creşte în intensitate. Nu uita:

„Aceasta este ziua în care trebuie să manifestaţi încredere, ziua în care să daţi dovadă de răspundere şi să acţionaţi. Curând va veni ziua de dat socoteală. Porniţi în lucrarea ce vă aparţine cu sârg şi rugăciune stăruitoare. Arătaţi-le copiilor voştri că au privilegiul de a primi în fiecare zi botezul Duhului Sfânt. Domnul să găsească în voi o mână de ajutor în împlinirea scopurilor Sale. Prin rugăciune, puteţi obţine o experienţă care va face din lucrarea cu copiii voştri o reuşită deplină” (Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 124).

„Dulcea voce a milei ajunge astăzi la urechile voastre. Astăzi primiţi invitaţia Cerului. Astăzi totul în ceruri spune: «Veniţi!» Şi Duhul, şi Mireasa spun: «Vino!»” (Review and Herald, 17 august 1869).

Ieri ai aflat că mulţi ne vor părăsi. Dar mulţi oameni se vor decide în favoarea adevărului şi ni se vor alătura. Atunci, rămăşiţa lui Dumnezeu nu va scădea; din contră, va creşte.

„Dar sunt persoane care vor primi adevărul şi care vor ocupa locurile lăsate libere de cei care s-au ofensat şi au părăsit adevărul. Domnul va lucra în aşa fel încât cei dezgustaţi şi nemulţumiţi se vor separa de cei fideli şi loiali […]. Rândurile nu vor fi scădea. Cei care sunt fermi şi fideli vor umple locurile lăsate de cei care s-au ofensat şi au apostaziat” (Solii alese, cartea 3, pp. 482–483).

„Mai mult decât atât, Domnul Îşi va aduce poporul în biserica Sa: acestea au fost scrise în special pentru binele celor care trăiesc în aceste ultime zile. Mulţi dintre cei care au avut multă lumină nu au apreciat-o şi nici nu au fructificat-o aşa cum au avut privilegiul să o fructifice. Nu au practicat adevărul; şi, din cauza aceasta, Domnul va aduce în staul pe cei care au trăit conform cu toată lumina avută. Iar cei care au fost binecuvântaţi cu oportunităţi ca să înţeleagă adevărul, dar care nu au ascultat de principiile lui, vor fi înfrânţi de ispita promovării sau a progresului propriu prezentat de Satana. Ei vor nega principiile adevărului în practică şi vor aduce reproşuri cauzei lui Dumnezeu” (Solii alese, cartea 3, pp. 481–482).

Atunci va avea loc ploaia târzie, revărsarea deplină a Duhului Sfânt pentru a ne îmbrăca cu putere ca să putem suporta încercările finale şi ca să predicăm ultimul mesaj de avertizare a lumii.

„I-am auzit pe cei îmbrăcaţi în armură rostind răspicat adevărul cu mare putere. Acesta avea efect. Mulţi fuseseră legaţi; unele soţii de soţii lor şi unii copii de părinţii lor. Cei sinceri, care au fost opriţi să asculte adevărul, s-au prins acum cu nerăbdare de el. Toată teama pe care o aveau faţă de rudele lor dispăruse şi numai adevărul era înălţat înaintea lor. Flămânziseră şi însetaseră după adevăr, care le era mai drag şi mai preţios decât viaţa. Am întrebat ce anume provocase această mare schimbare. Un înger a răspuns: «Este ploaia târzie, înviorarea de la faţa Domnului, marea strigare a celui de-al treilea înger»” (Testimony Treasures, vol. 1, p. 63).

De aceea, scrierile lui Ellen White ne arată clar că neghina va trebui să plece. Grâul va rămâne. Această idee o întâlnim şi în Amos 9:9, unde se vorbeşte despre cernerea poporului Israel: „Căci iată, voi porunci şi voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ!”

Nu va exista o rămăşiţă care să plece; păcătoşii vor pleca în lume sau în Babilon. Nu va exista o nouă organizaţie, nici o nouă biserică, ci biserica va rămâne.

Neghina va cădea, iar rămăşiţa va fi compusă din toţi credincioşii care au luat o decizie în favoarea adevărului. Acest lucru este descoperit cu claritate:

„Biserica poate părea că este pe punctul de a cădea, dar nu va cădea. Ea va rezista, iar păcătoşii din Sion vor fi cernuţi şi pleava va fi despărţită de grâul cel preţios. Aceasta va fi o încercare teribil de grea, dar trebuie totuşi să aibă loc” (Evenimentele ultimelor zile, p. 184).

Ellen White i-a scris următoarele unei persoane care susţinea idei greşite:

„Dumneavoastră luaţi pasaje din Mărturiile care vorbesc despre terminarea timpului de har, despre cernerea din poporul lui Dumnezeu şi vorbiţi despre apariţia unui popor mai pur şi mai sfânt care se va ridica din poporul lui Dumnezeu. Toate acestea îl bucură pe duşman” (Solii alese, cartea 1, p. 210).

Biserica rămăşiţei este reprezentată în cartea Apocalipsa ca fiind Laodiceea. Laodiceea este ultima biserică. Nu este alta. Această biserică va rămâne până în vremea sfârşitului.

„Am fost instruită să le spun adventiştilor de ziua şaptea din toată lumea că Dumnezeu ne-a ales să fim un popor deosebit, o comoară a Lui. El a hotărât ca biserica Sa de pe pământ să rămână perfect unită în Duhul şi sub îndrumarea Domnului oştirilor până la vremea sfârşitului” (Evenimentele ultimelor zile, p. 53).

De aceea, în aceste momente în care studiezi şi Îl cauţi pe Dumnezeu, făcând din aceasta prima ta şi principala ta ocupaţie, trebuie să meditezi la această îndrumare clară:

„Pe măsură ce se înmulţesc încercările în jurul nostru, în rândurile noastre vor exista atât separări, cât şi uniri. Unii care deja sunt pregătiţi să-şi ia armele de luptă, în timpul pericolelor adevărate vor mărturisi că nu au construit pe stâncă; vor ceda în faţa ispitei. Cei care s-au bucurat de multă lumină şi privilegii frumoase, dar nu au făcut nimic ca să le fructifice, vor abandona rândurile noastre sub un pretext sau altul. Pentru că nu au primit dragostea adevărului, vor fi absorbiţi de înşelătoriile duşmanului; vor da atenţie spiritelor seducătoare şi doctrinelor demonice şi se vor îndepărta de la credinţă. Totuşi, pe de altă parte, când furtuna persecuţiilor se va descătuşa asupra noastră, oile adevărate vor asculta glasul Păstorului adevărat. Se vor face eforturi dezinteresate de a-i salva pe cei pierduţi şi multe dintre persoanele furate din staul se vor întoarce ca să-L urmeze pe marele Păstor. Poporul lui Dumnezeu se va grupa ca să prezinte un front unit duşmanului. În faţa pericolului comun, se va sfârşi lupta pentru supremaţie; nu vor mai fi dispute cu privire la cine trebuie să fie mai mare. Niciun credincios adevărat nu va spune: «Eu sunt al lui Pavel!» «Şi eu al lui Apolo!» «Şi eu al lui Chifa!» Mărturia unuia, la fel ca şi a celorlalţi, va fi: «Eu mă prind de Hristos; mă bucur în El ca Mântuitor personal»” (Lift Him Up, p. 205).

De aceea, trebuie să te decizi acum să fii de partea adevărului, a ascultării şi a consacrării totale faţă de Dumnezeu.

„Apostolul îi îndeamnă pe fraţi, zicând: «Încolo, fraţilor, fiţi tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui … ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea.» O, ce zi ne stă înainte! Ce cernere va avea loc printre cei care pretind că sunt copii ai lui Dumnezeu! Cei nedrepţi sunt printre cei drepţi. Cei care au avut o mare lumină şi nu au umblat în această lumină vor avea întuneric pe măsura luminii pe care au dispreţuit-o. Trebuie să dăm atenţie lecţiei conţinute în cuvintele lui Pavel: «Ci mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.» Vrăjmaşul caută cu stăruinţă să vadă pe cine mai poate adăuga în rândurile celor apostaziaţi; însă Domnul vine curând şi fiecare caz va fi hotărât pentru veşnicie. Cei ale căror fapte corespund cu lumina care le-a fost dată cu îmbelşugare se vor număra printre cei ce vor sta la dreapta Domnului” (Mărturii pentru pastori, p. 163).

Nu trebuie să-ţi fie frică sau să te îngrijorezi, pentru că Domnul este lângă tine. „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? […] Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:35-39)

Trebuie să profităm de acest timp ca să predicăm acest mesaj celor care nu-l cunosc. Există mulţi copii ai lui Dumnezeu împrăştiaţi în lume, care te aşteaptă să duci mesajul adevărului prezent, pentru a se alătura poporului rămăşiţei lui Dumnezeu. Nu uita că, într-o zi, cineva ţi-a împărtăşit mesajul şi ţie. În acelaşi fel, multe persoane aşteaptă mesajul mântuirii prin Isus Hristos, ca să devină membri ai bisericii lui Dumnezeu.

„Trăim în timpul zguduirii, timpul în care tot ce poate fi zguduit va fi zguduit. Domnul nu-i va scuza pe aceia care cunosc adevărul dacă nu ascultă, în cuvânt şi în faptă, de poruncile Sale. Dacă nu facem niciun efort să câştigăm suflete la Hristos, vom fi traşi la răspundere pentru lucrarea pe care am fi putut să o facem, dar nu am făcut-o din cauza leneviei noastre spirituale. Aceia care aparţin Împărăţiei Domnului trebuie să lucreze cât se poate de serios pentru salvarea sufletelor. Ei trebuie să-şi facă partea pentru a aşeza şi sigila legea între ucenici” (Testimony Treasures, vol. 2, pp. 547–548).

„Sunt mulţi aceia care, citind Scripturile, nu pot înţelege adevărata lor însemnătate. Pretutindeni în lume, bărbaţi şi femei privesc cu încordare spre cer. Rugăciuni, lacrimi şi cereri se ridică din sufletele doritoare după lumină, har şi Duhul Sfânt. Mulţi se găsesc pe pragul împărăţiei, aşteptând doar să fie luaţi înăuntru” (Faptele apostolilor, pp. 90–91).

Concluzionăm studiul nostru pe această temă atât de importantă cu ideea că cernerea a început deja. Ea sporeşte în intensitate. Neghina va cădea, dar grâul va rămâne. Astăzi trebuie să te consacri lui Dumnezeu şi că iei o decizie în favoarea adevărului, fiind un instrument al Duhului Sfânt şi predicând acest mesaj persoanelor care tânjesc să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze!

Cugetă la acest pasaj:

„Am văzut că ne aflăm acum în timpul de cernere. Satana lucrează cu toată puterea lui pentru a smulge sufletele din mâna lui Hristos şi a le determina să-L calce în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Caracterul se formează. Îngerii lui Dumnezeu cântăresc valoarea morală. Dumnezeu Îşi încearcă poporul. Aceste cuvinte mi-au fost prezentate de către înger: «Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: «Astăzi», pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început” (Evrei 3:12-14)”(Maranata, p. 50).

Ultimele patru prezentări despre cernere au fost pregătite şi oferite cu drag Departamentului Administrarea Creştină a Vieţii din cadrul Diviziunii Sud-Americane de pastorul Heraldo Lopes, de la Asociación Espíritu Santense, Brazilia.

Text adiţional

Cum va fi reuniunea? La ea vor veni toţi cei care au participat la Seminarul de îmbogăţire spirituală. Vom prezenta atunci beneficiile perioadei petrecute astfel şi vom învăţa să umblăm cu Dumnezeu până în ziua revenirii Sale. Programul nostru se va termina cu o Sfântă Cină.

Doar căutându-L pe Dumnezeu dis-de-dimineaţă şi rămânând în prezenţa Sa pe parcursul zilei, poţi sta ferm în timp ce cernerea creşte în intensitate.

„Mulţi dintre cei care au avut multă lumină nu au apreciat-o şi nici nu au fructificat-o aşa cum aveau privilegiul să o fructifice. Nu au practicat adevărul; şi, din cauza aceasta, Domnul îi va aduce în staul pe cei care au trăit conform cu toată lumina avută.” (Ellen G. White)

„Au flămânzit şi au însetat după adevăr, care le era mai drag şi mai preţios decât viaţa.” (Ellen G. White)

„Biserica poate părea că este pe punctul de a cădea, dar nu va cădea. Ea va rezista, iar păcătoşii din Sion vor fi cernuţi, şi pleava va fi despărţită de grâul cel preţios. Aceasta va fi o încercare teribil de grea, dar trebuie totuşi să aibă loc.” (Ellen G. White)

„Totuşi, pe de altă parte, când furtuna persecuţiilor se va descătuşa asupra noastră, oile adevărate vor asculta glasul Păstorului adevărat.” (Ellen G. White)

Acum trebuie să te decizi de partea adevărului, a ascultării şi a consacrării totale faţă de Dumnezeu.

„Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? […] Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. ” (Pavel)

Cernerea a început deja. Ea sporeşte în intensitate. Neghina va cădea, dar grâul va rămâne. Astăzi trebuie să te consacri lui Dumnezeu şi să iei o decizie în favoarea adevărului, fiind un instrument al Duhului Sfânt şi predicând acest mesaj persoanelor care tânjesc să audă cuvântul lui Dumnezeu.

„Aceia care se îmbracă cu toată armura lui Dumnezeu şi care consacră zilnic un timp pentru meditaţie, rugăciune şi studierea Scripturilor vor fi legaţi de cer şi vor avea o influenţă mântuitoare şi transformatoare asupra celor din jurul lor. Vor avea gânduri mari, aspiraţii nobile, o înţelegere clară a adevărului şi datoriei faţă de Dumnezeu. Vor avea o dorinţă arzătoare după curăţie, lumină şi iubire, pentru toate virtuţile de origine cerească”(Mărturii, vol. 5, p. 105)

Materialul zilei de astăzi îl poți descărca de aici în format Adobe Reader (PDF).

REMINDER: Imi rezerv dreptul de a sterge comentarile ofensive sau off-topic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *