ZIUA 37 – 40 de Dimineti Cu Isus

PRELUNGIREA CERNERII

Proverbele 8:17: „Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.” Ce promisiune minunată! În liniştea dimineţii, în timpul primelor ore ale zilei, putem să-L căutăm pe Domnul siguri de faptul că Îl vom găsi: „Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta din toată inima” (Ieremia 29:13). Dar, cum e posibil să-L găsim? „Îndurările Domnului nu s-au sfârşit, mila Lui nu este la capăt. Ele se înnoiesc în fiecare dimineaţă; mare este credincioşia Ta!” (Plângeri 3:22,23). Primeşte îndurarea Sa înnoită în dimineaţa aceasta pentru a lua atitudine de partea Domnului şi a adevărului Său.

„Cei care au avut ocazii de a asculta şi de a primi adevărul şi care, în ciuda faptului că s-au alăturat Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, socotindu-se poporul Lui Dumnezeu care păzeşte poruncile, nu manifestă totuşi mai multă putere şi mai multă consacrare faţă de Dumnezeu decât bisericile oficiale, vor suferi plăgile lui Dumnezeu la fel ca şi bisericile care se împotrivesc Legii lui Dumnezeu” (Evenimentele ultimelor zile, p. 176).

Care va fi amploarea cernerii? Câţi ne vor părăsi?

O grupă numeroasă:

„Când furtuna se apropie, o mare grupă de credincioşi care au mărturisit credinţa în solia îngerului al treilea, dar care n-au fost sfinţiţi prin ascultare de adevăr îşi vor părăsi poziţia şi vor trece în rândurile împotrivitorilor. Unindu-se cu lumea şi împărtăşindu-se de spiritul ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeaşi lumină; şi când ajung la încercare, ei sunt pregătiţi să aleagă partea uşoară, populară” (Tragedia veacurilor, p. 666).

Majoritatea

„În curând, poporul lui Dumnezeu va fi supus unor încercări grele şi cea mai mare parte dintre aceia care acum par a fi sinceri şi credincioşi, se vor dovedi a fi din metal lipsit de valoare” (Testimony Treasures, vol. 2, p. 31).

O proporţie mai mare decât putem anticipa

„Când Legea lui Dumnezeu va fi anulată, biserica va fi cernută prin încercări grele, iar o parte mai mare decât anticipăm acum va acorda atenţie duhurilor amăgitoare şi învăţăturilor diavoleşti. în loc de a fi întăriţi când ajung în locuri dificile, mulţi vor dovedi că sunt nişte mlădiţe uscate ale Viţei adevărate, care nu aduc roade, iar gospodarul le va înlătura” (Evanghelizare, p. 265).

Mulţi ne vor părăsi

„Cernerea făcută de Dumnezeu îi va îndepărta pe mulţi, asemenea unor frunze uscate” (Testimony Treasures, vol. 1, p. 480).

Bărbaţi talentaţi şi elocvenţi

„Bărbaţi de talent şi cu aspect plăcut, care odinioară se bucuraseră în adevăr, îşi folosesc puterile pentru a amăgi şi a rătăci suflete. Ei devin vrăjmaşii cei mai aprigi ai fraţilor lor de mai înainte” (Tragedia veacurilor, p. 666).

Stele admirate pentru strălucirea lor

„Multe stele pe care le-am admirat pentru strălucirea lor se vor prăbuşi în întuneric” (Profeţi şi regi, p. 140).

„Mulţi vor arăta că nu sunt una cu Hristos, că nu sunt morţi faţă de lume ca să poată trăi împreună cu El; vor avea loc frecvent apostazii ale unor oameni care au ocupat locuri de răspundere” (Evenimentele ultimelor zile, p. 183).

„Marea încercare care este atât de aproape îi va îndepărta din lucrare pe cei care nu au fost chemaţi de Dumnezeu, iar El va avea un corp pastoral curat, sincer, consacrat şi pregătit pentru revărsarea ploii târzii” (Solii alese, cartea 3, p. 440).

Dar, un lucru trebuie să fie clar. În scrierile lui Ellen White nu apare nicăieri afirmaţia: „Pastori şi biserici întregi se vor pierde.” În scrierile ei nu se găseşte această afirmaţie. Din păcate, duşmanul a semănat această minciună şi le-a atribuit inspiraţiei profetice pentru ca, atunci când cineva studiază subiectul şi nu găseşte citatul, să înceapă să nu mai creadă în anumite adevăruri. Trebuie să avem multă grijă cu citatele false, ideile false şi teoriile false care vor apărea pretutindeni ca să înşele pe poporul lui Dumnezeu.

Familii întregi

„Chiar şi în zilele noastre, au fost şi vor continua să fie familii întregi care s-au bucurat odată de adevăr, dar îşi vor pierde credinţa din cauza calomniilor şi a minciunilor care li s-au spus cu privire la cei pe care i-au iubit şi de la care au primit sfaturi bune. Ei îşi deschid inima pentru a fi semănată neghină. Neghina răsare printre grâu şi se înmulţeşte, iar recolta de grâu devine din ce în ce mai mică şi adevărul preţios îşi pierde puterea asupra lor”(Evenimentele ultimelor zile, p. 180).

Atunci, biserica va cădea?

„Biserica poate părea că este pe punctul de a cădea, dar nu va cădea. Ea va rezista, iar păcătoşii din Sion vor fi cernuţi, şi pleava va fi despărţită de grâul cel preţios. Aceasta va fi o încercare teribil de grea, dar trebuie totuşi să aibă loc. Nimeni în afară de cei care au învins prin sângele Mielului şi Cuvântul mărturiei lui nu vor fi număraţi ca loiali şi fideli, ca cei care nu au nicio pată nici urmă de păcat, cu cei care nu au înşelăciune în gura lor. Trebuie să ne dezbrăcăm de propria neprihănire şi să ne îmbrăcăm în neprihănirea lui Hristos” (Solii alese, cartea 2, pp. 436–437).

Cernerea este un proces care va avea ca rezultat purificarea bisericii. Grâul rămâne şi neghina pleacă. Neghina lumescului, neghina fanatismului, neghina teoriilor false va pleca în lume, sau în Babilon, iar poporul lui Dumnezeu va rămâne ferm alături de Isus, de adevărata biserică şi de adevărul ei în evenimentele finale a istoriei umane.

Slujitori credincioşi, care în prezent stau ascunşi, vor ieşi la lumină

„Domnul are servi credincioşi, care vor ieşi la iveală în timpul cernerii şi al verificării. Există multe suflete preţioase, care acum nu se văd, dar care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Ei nu au avut lumina care a strălucit în raze puternice asupra voastră. Totuşi, este posibil ca sub aparenţa aspră şi neatrăgătoare, să se descopere strălucirea curată a unui adevărat caracter creştin. În timpul zilei, privim cerul, dar nu vedem stelele. Totuşi, ele se află acolo, la locul lor, pe firmament, dar ochiul nu poate să le observe. Însă, în timpul nopţii, putem vedea adevărata lor strălucire” (Evenimentele ultimelor zile, p. 185).

„De fiecare dată când are loc o persecuţie, martorii iau nişte decizii, fie de a rămâne de partea lui Hristos, fie de a se întoarce împotriva Lui. Oamenii care îşi arată simpatia pentru cei condamnaţi pe nedrept şi nu sunt înverşunaţi contra lor îşi vor da pe faţă ataşamentul faţă de Domnul Hristos”(Evenimentele ultimelor zile, p. 185).

Numărul oamenilor din poporul lui Dumnezeu nu va scădea

„Acest grup scăzuse ca număr. Unii fuseseră zguduiţi, căzuseră afară şi rămăseseră pe drum. Cei nepăsători, indiferenţi — care nu se alăturaseră celor care puneau preţ pe biruinţă şi mântuire într-atât încât să se roage cu perseverenţă şi durere pentru a o primi — nu au obţinut victoria şi au fost lăsaţi în urmă, în întuneric, iar locurile lor au fost imediat ocupate de alţii, care s-au prins de adevăr şi au completat rândurile” (Scrieri timpurii, p. 271).

Un număr mare de persoane se va decide în favoarea adevărului

„Locurile golite vor fi umplute de cei pe care Domnul Hristos i-a descris ca fiind sosiţi în ceasul al unsprezecelea. Numărul celor cu care Se luptă Duhul lui Dumnezeu este mare. Vremea judecăţilor distrugătoare ale Lui Dumnezeu este o vreme de har pentru cei care acum nu au prilejul de a cunoaşte adevărul. Domnul va privi spre ei cu duioşie. Inima Lui miloasă este înduioşată, mâna Lui este încă întinsă spre a salva, în timp ce, pentru cei care nu vor să intre, uşa este închisă. Cei care aud pentru prima oară adevărul, în aceste ultime zile, vor fi primiţi în mare număr. Stindard după stindard era lăsat să zacă în noroi şi companie după companie, din oştirea Domnului, se unea cu vrăjmaşul, în timp ce seminţie după seminţie, din rândurile vrăjmaşului, se unea cu poporul lui Dumnezeu, care păzeşte poruncile” (Evenimentele ultimelor zile, p. 186).

Cum trebuie să fie astăzi atitudinea noastră?

„Când religia Lui Hristos va fi dispreţuită până la extrem, când Legea Sa va fi mai nesocotită decât oricând înainte, atunci va trebui să avem cel mai fierbinte zel şi cea mai neclintită hotărâre. Încercarea la care vom fi supuşi va fi aceea de a rezista în apărarea adevărului şi a neprihănirii, în timp ce majoritatea ne părăseşte, şi de a purta bătăliile Domnului, atunci când campionii sunt rari. În acel timp, va trebui să acumulăm căldură din răceala altora, curaj din laşitatea lor şi loialitate din trădarea lor” (Testimony Treasures, vol. 2, p. 31).

„Dar când va invalida lumea Legea lui Dumnezeu, care va fi efectul asupra celor care sunt ascultători şi drepţi în mod autentic? Vor fi târâţi de puternicul curent al răului? Datorită faptului că atât de mulţi se alătură stindardului prinţului întunericului, se va îndepărta poporul care ţine poruncile lui Dumnezeu de fidelitatea lui? Niciodată! Niciunul care rămâne în Hristos nu va muri şi nu va cădea. Urmaşii Lui ascultă de o autoritate mai mare decât orice putere pământească. În timp ce dispreţul faţă de poruncile lui Dumnezeu îi determină pe mulţi să alunge adevărul şi să arate mai puţină reverenţă pentru el, cei care sunt fideli vor menţine cu tărie adevărurile distinctive. Nu vom fi lăsaţi să ne conducem singuri. Va trebui să consultăm Cuvântul cu umilinţă în inimă, va trebui să cerem sfaturi şi să ne supunem propria voinţă Lui. Nu putem face nimic fără Dumnezeu” (Solii alese, cartea 2, pp. 422–423).

Acest ultim text ne arată clar că, dacă avem lumină şi discernământ pe tema cernerii, trebuie să ne amintim că „ce seamănă omul, aceea va secera” (Galateni 6:7).

Putem aplica acest text în următorul fel: trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu mai întâi de toate în primele ore ale zilei. Trebuie să ne mărturisim toate păcatele cunoscute şi să le abandonăm, cerând putere ca să învingem ispitele care apar în timpul zilei. Trebuie să studiem Sfintele Scripturi şi Spiritul profetic ca să ne hrănim cu adevărul prezent, cu scopul de a nu fi înşelaţi de idei şi teorii false. Trebuie să ne decidem ca, prin puterea Duhului Sfânt, să stăm de partea adevărului pentru că este adevăr, lăsând consecinţele în seama lui Dumnezeu.

„Va trebui să-L recunoaştem pe Dumnezeu în toate căile noastre, şi El ne va conduce pe drumul nostru. Va trebui să consultăm Cuvântul cu umilinţă în inimă, va trebui să cerem sfaturi şi să ne supunem propria voinţă Lui. Nu putem face nimic fără Dumnezeu” (Solii alese, cartea 2, p. 423).

Text adiţional

Mai sunt doar trei zile până la finalul acestui seminar. Putem simţi deja binecuvântările lui Dumnezeu. În ziua reuniunii vei primi mult mai multe binecuvântări decât ai primit până acum. De asemenea, vei primi îndrumări care te vor ajuta în continuare în relaţia ta cu Dumnezeu.

Ai fost creat ca să fii un învingător prin Hristos

Primeşte îndurarea Sa înnoită în dimineaţa aceasta pentru a lua atitudine de partea Domnului şi a adevărului Său.

„Când furtuna se apropie, o mare grupă de credincioşi care au mărturisit credinţa în solia îngerului al treilea, dar care n-au fost sfinţiţi prin ascultare de adevăr îşi vor părăsi poziţia.” (Ellen G. White)

„Cernerea făcută de Dumnezeu îi va îndepărta pe mulţi, asemenea unor frunze uscate.” (Ellen G. White)

„Ei îşi deschid inima pentru a fi semănată neghină. Neghina răsare printre grâu şi se înmulţeşte, iar recolta de grâu devine din ce în ce mai mică şi adevărul preţios îşi pierde puterea asupra lor.” (Ellen G. White)

Cernerea este un proces care va avea ca rezultat purificarea bisericii. Grâul rămâne şi neghina pleacă. „Locurile golite vor fi umplute de cei pe care Domnul Hristos i-a descris ca fiind sosiţi în ceasul al unsprezecelea.” (Ellen G. White)

„Va trebui să consultăm Cuvântul cu umilinţă în inimă, va trebui să cerem sfaturi şi să ne supunem propria voinţă Lui. Nu putem face nimic fără Dumnezeu.” (Ellen G. White)

„Aceia care se îmbracă cu toată armura lui Dumnezeu şi care consacră zilnic un timp pentru meditaţie, rugăciune şi studierea Scripturilor vor fi legaţi de cer şi vor avea o influenţă mântuitoare şi transformatoare _____________________

Materialul zilei de astăzi îl poți descărca de aici în format Adobe Reader (PDF).

REMINDER: Imi rezerv dreptul de a sterge comentarile ofensive sau off-topic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *