ZIUA 35 – 40 de Dimineti cu Isus

CERNEREA

În Amos 9:9 se găseşte un text care merită toată atenţia noastră: „Căci iată, voi porunci şi voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ!”

Prin intermediul mesagerului Său, Dumnezeu a avertizat în acea vreme că va exista un proces de cernere în casa lui Israel şi în poporul ales de Dumnezeu; că va începe separarea plevei de grâu. Ideea cernerii a fost preluată din agricultură. Boabele de grâu, orz, linte, de exemplu, erau culese, dar era pline de neghină, paie, pietricele şi alte impurităţi. Se aşeza o cantitate de boabe într-un ciur şi începea scuturarea, mai întâi uşor şi după aceea tot mai intens. Impurităţile cădeau şi boabele rămâneau. Încă se mai practică această metodă de cernere. În zonele rurale, putem vedea cum se vântură fasolea, porumbul şi alte tipuri de boabe.

Pentru grâu, acest proces este dificil, dar este necesar. Cel care realizează cernerea trebuie să scuture ciurul în aşa fel încât să iasă numai neghina. La final, rămân numai boabele, iar pleava cade. Reţine această idee. Pleava cade şi grâul rămâne. Ideea aceasta pe cât de simplă, pe atât de profundă i-a fost transmisă de Dumnezeu lui Amos cu scopul ca poporul ales din acea epocă să înţeleagă că urma să treacă prin vremuri grele, dar că rezultatul va fi minunat.

Dumnezeu a trimis un mesaj profetic de avertizare despre acel teribil, dar necesar proces al cernerii spirituale în poporul Israel şi trimite acelaşi mesaj poporului rămăşiţei de astăzi. Când studiem despre cernere şi medităm asupra ei, suntem datori să luăm în considerare cu toată atenţia acest mesaj solemn.

Chiar va avea loc cernerea?

În scrierile lui Ellen White, mesagerul lui Dumnezeu pentru Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, se afirmă clar că ea va avea loc:

„O mare cernere va avea loc. Pleava trebuie să fie separată de grâu la timp. Pentru că neghina abundă, dragostea celor mai mulţi se răceşte. Acum este timpul când credinciosul adevărat va fi cel mai tare” (Scrisoarea 46, 1887).

„Domnul va veni în curând. În fiecare biserică trebuie să aibă loc un proces de curăţire, de cercetare, pentru că printre noi se află oameni necredincioşi, care nu iubesc adevărul şi nu-L onorează pe Dumnezeu (Review and Herald, 19 martie 1895).

„Dumnezeu Îşi cerne poporul. El va avea o biserică sfântă şi curată. Noi nu putem citi inima omului. Însă Dumnezeu a prevăzut mijloace de a menţine curată biserica Sa” (Mărturii, vol. 1, p. 99).

Dumnezeu şi-a înnoit bunătăţile Sale faţă de noi în dimineaţa aceasta şi trebuie să înţelegem seriozitatea acestor avertizări:

„Dacă a fost vreodată un timp când să ne înţelegem responsabilităţile, atunci acela este acum, când adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte şi neprihănirea nu poate să se apropie. Satana s-a coborât cu putere mare, spre a lucra cu toată înşelăciunea şi păcătoşenia în cei care sunt pe cale de a pieri; şi tot ce poate fi clătinat va fi clătinat, iar acele lucruri care nu se clatină vor rămâne” (Testimony Treasures, vol. 3, p. 312).

În ultimul citat, puteam vedea clar nevoia de a înţelege acest subiect atât de important, de a cunoaşte adevărul lui Dumnezeu pentru întărirea noastră spirituală şi de a lua decizia de a sta de partea adevărului prezent revelat de Dumnezeu.

Cernerea va avea loc în viitor?

Nu. Mulţi cred că cernerea este un eveniment care va avea loc în viitorul îndepărtat. Cernerea nu este un eveniment singular, rapid, izolat şi viitor. Este un proces care a început deja şi care sporeşte în intensitate tot mai mult, pentru că are scopul de a testa la maximum temelia spirituală a tuturor persoanelor care L-au acceptat vreodată pe Isus ca Mântuitor şi care au intrat în poporul lui Dumnezeu.

Cernerea este un proces necesar, deoarece, din păcate, vrăjmaşul a sădit multă neghină printre grâul sădit de Dumnezeu.

Citeşte următoarele declaraţii

„Acum, Dumnezeu Îşi cerne poporul, cercetând scopurile şi motivele tuturor. Mulţi vor fi doar pleavă, nu grâu, fără nicio valoare în ei” (Mărturii, vol. 4, p. 51).

„Zguduirea cea mare a început şi va continua şi vor fi azvârliţi toţi cei ce nu sunt dispuşi să ocupe o poziţie fermă, curajoasă pentru adevăr şi să jertfească pentru Dumnezeu şi cauza Sa” (Scrieri timpurii, p. 50).

Cernerea a început deja. Mai mult, ea creşte în intensitate. Trebuie să înţelegem aceasta foarte bine, pentru că adevăratele noastre intenţii cu privire la Hristos şi la adevărul Lui prezent vor fi cercetate cu minuţiozitate.

Probabil că te întrebi de ce. „Viaţa mea este deja atât de grea. L-am acceptat pe Isus ca să-mi rezolv problemele, iar acum aflu că toţi vom fi puşi la o probă dificilă!”

Prima cernere din creştinism

Să studiem o situaţie prezentată în Biblie şi care a avut loc pe vremea lui Isus. Din ea vei putea desprinde o lecţie pentru ziua de azi. Citeşte capitolul 6 din Ioan.

Textul arată că Isus era în regiunea Mării Galileei, unde era situat Nazaretul, localitatea Sa natală. La momentul acela, Se afla la apogeul popularităţii Sale. Ioan menţionează că „o mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi” (Ioan 6:2). Este amintit numărul mare de oameni şi totodată motivele pe care ei le aveau: Îl urmau datorită miracolelor, pentru lucrurile vizibile. Dar, în ciuda motivelor lor, Isus S-a îngrijit de binele lor spiritual şi fizic. Ei erau flămânzi şi aveau nevoie să mănânce.

Ce a făcut atunci? A împărţit oamenii în grupuri şi le-a cerut să se aşeze. A luat cele cinci pâini şi cei doi peşti şi, în faţa tuturor, a mulţumit lui Dumnezeu pentru ce avea şi a început să împartă hrana. Versetul 10 spune că au fost prezenţi acolo cinci mii de bărbaţi, în afară de femei şi copii. Aceasta ne spune că ar fi putut fi între 15 000 şi 50 000 de persoane. Şi toţi au văzut cele cinci pâini şi doi peşti împărţiţi care nu se mai terminau. Când oferă binecuvântări, Isus nu are scopuri meschine. Versetul 11 spune clar că le-a dat cât au vrut. Au mâncat bine, chiar foarte bine. A fost un ospăţ pe cinste. S-au bucurat de prezenta Lui binecuvântată şi de mâncare gratis şi multă.

Cum lui Isus Îi place abundenţa, dar nu şi risipa, le-a cerut să adune tot ce a rămas. Cât a rămas? Douăsprezece coşuri pline. Aici este vorba despre coşurile mari folosite de pescari pentru transportul peştilor. Şi lucrul acesta a fost văzut de toţi.

Mulţimea s-a entuziasmat: „Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: «Cu adevărat, acesta este prorocul cel aşteptat în lume.»” (Ioan 6:14). Reacţia lor nu a fost determinată de mesajul Său şi nici de faptul că El era Mântuitorul lumii, ci de minunea făcută. Au vrut atunci să-L proclame împărat. Gata cu truda, cu suferinţa şi greutăţile. Dacă se îmbolnăveau, El îi putea vindeca. Dacă le era foame, El îi putea hrăni.

Isus a observat interesul lor material. Ce a făcut atunci? „Isus, fiindcă ştia că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur” (Ioan 6:15). A căutat înţelepciune ca să facă ce era necesar. Adu-ţi aminte întotdeauna de un lucru: în Împărăţia lui Dumnezeu, succesul numeric este bun, dar nu este neapărat garanţia manifestării puterii lui Dumnezeu. Acceptarea de către oameni este bună, dar nu este neapărat garanţia că se manifestă puterea lui Dumnezeu acolo.

Ucenicii Lui au reuşit să ajungă la Capernaum, care era de partea cealaltă a Mării Galileei. Situaţia a fost dificilă pentru ei, din cauza vântului puternic, dar Isus a venit la ei pe mare şi i-a salvat în mijlocul nopţii. În final, au ajuns pe partea cealaltă a mării.

Când a fost din nou întâmpinat de mulţime, Isus le-a spus deschis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi săturat” (Ioan 6:26).

Cu alte cuvinte, Mă căutaţi din motive materiale. Când au văzut că le-a expus adevăratele motive, ei au cerut un semn, dar Isus le-a spus exact ce aveau nevoie să audă: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată” (Ioan 6:35). Reacţia lor a fost imediată: „Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că zisese: «Eu sunt Pâinea care s-a pogorât din cer»” (Ioan 6:41). Dar Isus le-a spus şi mai apăsat: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (Ioan 6:53,54). Şi le-a dat toate explicaţiile, pentru că înţeleseseră foarte bine la ce se referea: „Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: «Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?»” (Ioan 6:60). Care a fost rezultatul acestui mesaj? „Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El” (Ioan 6:66).

Fiecare om din mulţime a fost cercetat, fiecăruia i-a fost verificată temelia spirituală, în raport cu Hristos şi cu mesajul Lui. Fiecare a trebuit să ia o decizie în faţa adevărului. Mulţimea celor care Îl urmau a început să se împrăştie; unul câte unul s-au îndepărtat, până când, în final, au rămas numai cei doisprezece. A fost un moment greu, deoarece cu numai o zi înainte, Isus era înconjurat de mii de adepţi. Într-o singură zi, a fost abandonat în masă, numărul ucenicilor Lui reducându-se la doisprezece!

Isus a vrut să-i pună la încercare şi pe cei doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?” (Ioan 6:67). Ei au fost cernuţi la auzirea adevărului despre misiunea Lui. Au fost zguduiţi la vederea mulţimii care pleca. Iar acum Isus îi încearcă punându-le o întrebare personală şi oferindu-le ocazia de a se gândi dacă doreau să se retragă sau să rămână lângă El. În acest moment, Petru răspunde: „Doamne, …la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu” (Ioan 6:68,69).

Ai fost suficient de atent la răspunsul lui Petru? Răspunsul a inclus acceptarea lui Isus şi a adevărului pe care El îl predica. Iar cine-L acceptă cu adevărat pe Isus şi adevărul Lui, nu se poate duce la altcineva. Până atunci, a-L urma pe Isus însemna a sta lângă Unul care făcea miracole. Până atunci urmaşii Lui se înmulţeau. Urmarea Lui era sinonimă cu succesul, cu faima şi chiar şi cu abundanţa şi prosperitatea materială. În momentul cernerii însă, o cernere produsă de rostirea adevărului şi a consecinţelor lui, a avut loc prima mare apostazie din creştinism: pleava a căzut şi boabele de grâu au rămas.

Tu la cine te vei duce? A-L urma pe Isus nu e uşor, dar este singura cale. Ascultarea de adevărul Lui în vremuri ca acestea este dificilă, dar adevărul este binele cel mai sigur care există. Astăzi este ziua în care suntem scuturaţi şi încercaţi, dar, la fel ca Petru, să rămânem de partea lui Isus şi a adevărului Său. Deciziile pe care le luăm zilnic influenţează decizia finală cu privire la rămânerea de partea adevărului.

Niciun om care L-a acceptat pe Isus şi a luat decizia de a rămâne de partea binelui nu are de ce să plece. Dumnezeu nu stabileşte ca unul să fie neghină, iar altul grâu, ci ne cheamă zilnic pe fiecare să luăm o decizie în favoarea adevărului. Zilnic avem nevoie să-L căutăm pe Dumnezeu la primele ore din zi, înainte să facem orice activitate. Momentele acestea ne dau putere ca să înfruntăm încercările necunoscute. Acesta este secretul: dimineaţa devreme, „supuneţi-vă… lui Dumnezeu! Împotriviţi-vă Diavolului, şi el va fugi de la voi” (Iacov 4:7). Nu suntem singuri. Victoria este posibilă. Duşmanul poate fi învins şi va fi învins, în Numele Domnului Isus!

„Aşa se formează caracterul. Îngerii lui Dumnezeu evaluează demnitatea morală. Dumnezeu îşi încearcă poporul. Îngerul mi-a transmis aceste cuvinte: «Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: ’Astăzi’, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început» (Evrei 3:12-14).” (Maranata, p. 50).

Dumnezeu să te binecuvânteze în această nouă zi. Dacă doreşti să citeşti suplimentar pe această temă, îţi recomand cărţile Evenimentele ultimelor zile, de Ellen G. White, şi Mesagerul Domnului.

Ai fost creat ca să fii un învingător în Hristos

„Căci iată, voi porunci şi voi vântura casa lui Israel.”

Pentru grâu, acest proces este dificil, dar este necesar.

La final, rămân numai boabele, iar pleava cade.

Dumnezeu Îşi cerne poporul. El va avea o biserică sfântă şi curată. Noi nu putem citi inima omului. Însă Dumnezeu a prevăzut mijloace de a menţine curată biserica Sa. Acum Dumnezeu Îşi cerne poporul, cercetând scopurile şi motivele tuturor. Mulţi vor fi doar pleavă, nu grâu, fără nicio valoare în ei. Cernerea a început deja. Mai mult, ea creşte în intensitate. Trebuie să înţelegem aceasta foarte bine, pentru că adevăratele noastre intenţii cu privire la Hristos şi la adevărul Lui prezent vor fi cercetate cu minuţiozitate. Zguduirea cea mare a început şi va continua şi vor fi azvârliţi toţi cei ce nu sunt dispuşi să ocupe o poziţie fermă, curajoasă pentru adevăr şi să jertfească pentru Dumnezeu şi cauza Sa. În Împărăţia lui Dumnezeu, succesul numeric este bun, dar nu este neapărat garanţia manifestării puterii lui Dumnezeu. Acceptarea de către oameni este bună, dar nu este neapărat garanţia că se manifestă puterea lui Dumnezeu acolo.

„Dar Isus le-a zis: «Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, are viaţa veşnică şi Eu îl voi învia în ziua de apoi…» «Doamne…, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.»”

Tu la cine te vei duce? A-L urma pe Isus nu e uşor, dar este singura cale. Ascultarea de adevărul Lui în vremuri ca acestea este dificilă, dar adevărul este binele cel mai sigur care există.

„Aceia care se îmbracă cu toată armura lui Dumnezeu şi care consacră zilnic un timp pentru meditaţie, rugăciune şi studierea Scripturilor vor fi legaţi de cer şi vor avea o influenţă mântuitoare şi transformatoare… (COMPLETEAZĂ PARAGRAFUL)

Materialul zilei de astăzi îl poți descărca de aici în format Adobe Reader (PDF).

REMINDER: Imi rezerv dreptul de a sterge comentarile ofensive sau off-topic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *